ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Jaana Alenius

BESTYRELSE

Tomas G. Olsson, formand

Jonas Thyberg, medlem

Erik Landén, medlem

Ulf Leiler, medlem

Anders Lindén, medlem

Peter Stegarås, medlem

Mikael Tahkola, medlem