ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Jaana Alenius

BESTYRELSE

Tomas G. Olsson, formand

Jonas Thyberg, medlem

Erik Landén, medlem

Peter Stegarås, medlem

Heli Mäki Fränti, medlem

Didrik von Seth, medlem