JURIDISK INFORMATION

GENERELT

Vector Nordic AB, org.nr. 559006-0496, har som forsikringsformidler tilknyttet Gar-Bo Försäkring AB indgået aftale om at formidle garantiforsikringer på Gar-Bos vegne. Vector Nordic AB er registreret som tilknyttet forsikringsformidler hos det svenske virksomhedsregister Bolagsverket. Oplysninger om virksomhedsregistrering fås hos: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sverige.

Forsikringsformidling reguleres af den svenske lov om forsikringsformidling (Lag (2005:405) om försäkringsförmedling). Loven suppleres af bestemmelser i den svenske forordning om forsikringsformidling (Förordning (2005:411) om försäkringsförmedling) og det svenske finanstilsyns forskrifter og generelle råd om forsikringsformidling (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)). Det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, fører tilsyn med virksomheden.

Gar-Bo Försäkring AB har ansvaret for ren formueskade, der kan ramme kunden, en forsikringsgiver eller nogen, der kan føre sin ret tilbage til kunden som følge af, at den tilknyttede formidler, Vector Nordic AB, forsætligt eller på grund af uagtsomhed har tilsidesat sine pligter i henhold til § 4, stk. 5 i den svenske lov om forsikringsformidling (Lagen om försäkringsförmedling 5 kap. 4 §).

Vector godtgøres for formidlingen i form af provision, der betales af Gar-Bo, og som udgør en del af præmien. Præmien beregnes som beskrevet under Garantier/Betingelser.

KLAGER

Vores kunder er vores vigtigste aktiv, og vi stræber efter, at alle kunder skal være tilfredse med vores tjenester. Hvis du alligevel skulle være utilfreds med, hvordan vi har hånderet en sag, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt.

Kontaktoplysninger

Den klageansvarlige er Vector Nordics administrerende direktør:

Jaana Alenius
+46 8 448 45 91
jaana.alenius@vectornordic.com

VECTOR NORDIC AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Hvis klagen kan betragtes som en simpel fejl eller misforståelse, håndterer vi sagen hurtigst muligt. Hvis vi ikke kan færdigbehandle din sag inden for 14 dage efter modtagelsen af klagen, får du tilsendt skriftlig information om dette samt information om den fortsatte behandling af sagen.

Eftersom Vector er en forsikringsformidler, der er tilknyttet Gar-Bo Försäkring AB, kan det være, at din sag videresendes til dem for videre behandling.

Din skriftlige klage skal indeholde en beskrivelse af, hvad du er utilfreds med, relevant dokumentation i sagen og hvem du har haft kontakt med og hvornår. Simple fejl og mangler løses hurtigst muligt.

En tvist gældende en gennemført opgave skal afgøres ved almindelig domstol.