FORSIKRINGSBETINGELSER

Insurance Conditions, Travel Guarantee Insurance Denmark

PRÆMIER OG GEBYRER

Præmierne er afhængige af den enkelte virksomheds finansielle situation og størrelsen på garantierne.

Følgende minimumspræmier debiteres fra 2023-01-01, når præmien for løbende garantier ikke når op på disse beløb:

  • 8.000 SEK for medlemmer af DRF
  • 10.000 SEK for ikke-medlemmer

Eksempel: Prisen for en løbende garanti (der gælder et år ad gangen) på 100.000 SEK, hvor præmien er fastsat til 5,0%, bliver dermed ikke 5 000 SEK, men derimod 8.000 SEK for DRF-medlemmer.

For tidsbegrænsede, separate garantier, der kommer oveni i løbet af et år, debiteres en minimumspræmie på 2.000 SEK.

Eksempel: En rejsearrangør har stillet en rejsegaranti (en løbende garanti) på en million svenske kroner og betaler 5,0 % for denne, dvs. 50.000 SEK. I løbet af året modtager virksomheden en afgørelse fra det svenske Kammarkollegiet, at de i perioden juli-august skal stille en garanti på yderligere 100.000 SEK. Med en præmiesats på 5,0 % bliver præmien 833 SEK. Vector debiterer dog minimumspræmien på 2.000 SEK.

Der debiteres ingen oprettelsesgebyrer eller andre gebyrer.

Afhængigt af virksomhedens finansielle situation kræves der så vidt muligt ingen sikkerhedsstillelse fra rejseudbyderens side.