FINANSIELLE OPLYSNINGER

I 2015 indledte Vector arbejdet med at ansøge om de nødvendige tilladelser hos den svenske Finansinspektion for at kunne drive forretning som forsikringsselskab. Efter en nærmere evaluering af denne proces stod det dog klart, at tids- og ressourceforbruget samt anskaffelse af den nødvendige egenkapital for at kunne opfylde de gældende krav ville medføre en længere opstartsfase end planlagt.

Hele selskabets to første regnskabsår (2015 og 2016) blev brugt på at forberede den planlagte forsikringsvirksomhed. Selskabet havde ingen indtægter i denne periode. Først i 2017, hvor formidlingen kom i gang, er man begyndt at få indtægter.

Selskabet anvender regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med den svenske Bokföringsnämndens generelle råd (BFNAR 2012:1). Årsregnskab og koncernregnskab (K3) med ændringer i henhold til BFNAR 2016:09.

Aflagte årsregnskaber kan downloades her:

Invitation to AGM 2021-03-25

Årsregnskab 2020

Annual Report 2020 translation in English

Form for Power of Attorney

Årsregnskab 2019

Annual Report 2019 translation in English

Årsregnskab 2018

Annual Report 2018 translation in English