FINANSIELLE OPLYSNINGER

I 2015 indledte Vector arbejdet med at ansøge om de nødvendige tilladelser hos den svenske Finansinspektion for at kunne drive forretning som forsikringsselskab. Efter en nærmere evaluering af denne proces stod det dog klart, at tids- og ressourceforbruget samt anskaffelse af den nødvendige egenkapital for at kunne opfylde de gældende krav ville medføre en længere opstartsfase end planlagt.

Hele selskabets to første regnskabsår (2015 og 2016) blev brugt på at forberede den planlagte forsikringsvirksomhed. Selskabet havde ingen indtægter i denne periode. Først i 2017, hvor formidlingen kom i gang, er man begyndt at få indtægter.

Selskabet anvender regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med den svenske Bokföringsnämndens generelle råd (BFNAR 2012:1). Årsregnskab og koncernregnskab (K3) med ændringer i henhold til BFNAR 2016:09.

Aflagte årsregnskaber kan downloades her:

Invitation to AGM Vector 2024-03-22

Kallelse till årsstämma Vector 2024-03-22

Annual Report in English (translation)

Årsredovisning 2023

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018