Vector Nordic on reisiettvõtjate oma kindlusfirma, kes pakub kindlustustoodet seadusest tulenevate tagatisnõuete ja muude reisiettevõtjatelt nõutavate garantiikohustuste täitmiseks. Rootsi kindlustusseltsi Gar-Bo Försäkring AB maaklerina pakub Vector reisikorraldajatele ja reisibüroodele Põhjamaades, Soomes ja Eestis garantiisid reisiteenuste müügiks ning IATA ja SilverRail poolt nõutavaid garantiisid.

Vectori kaudu saavad reisiettevõtjad soodsa hinnaga maksegarantii vormis tagatise, nõudmata selleks ettevõtjalt registreerumistasu ning, niivõrd, kui see on võimalik, ilma täiendava ettevõtjapoolse vastugarantiita.

Vectori, reisiettevõtete oma kindlustuspakkuja kaudu saate hõlpsasti katta oma garantiide vajaduse kas püsivalt või piiratud ajaks.

Täiendava info saamiseks palun lugege edasi Garantiid