FINANTSTEAVE

Vector alustas tegevust 2015, taodeldes Rootsi Finantsinspektsioonilt luba kindlustustegevusega tegelemiseks. Seda protsessi lähemalt hinnates sai siiski selgeks, et aega, ressursikasutust ning omakapitali hankimist silmas pidades läheks protsess oluliselt pikemaks algselt plaanitust.

Ettevõtte kaks esimest finantsaastat (2015 ja 2016) pühendati tervikuna planeeritud kindlustustegevuse ettevalmistamisele. Neil aastatel ei olnud ettevõttel tulusid. Müügitulusid hakkas ettevõte saama aastal 2017, kui alustas kindlustusmaakleri tegevusega. Eelnevate aastate tegevuskulud suuruses ca. 1,2 milj. SEK on kuludesse kantud. Seisuga 31.12.2016 oli aktsiakapitali suurus 0,9 milj. SEK, läbi uue emissiooni tõsteti see 2,9 milj. SEK-ni.

Ettevõte rakendab oma raamatupidamises Rootsi Raamatupidamisstandardite Nõukogu üldjuhiseid BFNAR 2012:1. ”Aasta- ja konsolideeritud aruanded (K3)” koos täiendustega BFNAR 2016:09.

Aastaaruanded on leitavad siit:

Invitation to AGM Vector 2024-03-22

Fullmakt-Power of Attorney 2024

Annual Report 2023 translation in English

Annual Report 2022 translation in English

Annual Report 2021 translation in English

Annual Report 2020 translation in English

Annual Report 2019 translation in English

Annual Report 2018 translation in English