KINDLUSTUSTINGIMUSED

Kindlustustingimused Eestis Tingimused on tõlge eesti keelde. Kõigi küsimuste puhul, mis võivad tekkida käesolevate tingimuste tõlgendamisel, lähtutakse tingimuste inglisekeelsest versioonist: Insurance conditions Estonia

TASUD

Kindlustusmakse suurus määratakse sõltuvalt ettevõtte finantsolukorrast ja vajaliku tagatise suurusest.

Järgnevas on toodud minimaalsed kindlustusmaksed nii tähtajalistele kui tähtajatutele kindlustuspoliisidele. Miinimumtasud kehtivad juhul, kui arvutuslik makse jääb alla miinimumtasu.

Miinimumtasud tähtajatute lepingute puhul:

  • 500€ Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) liikmetele
  • 700 € mitte-liikmetele

Näide: Tähtajatu kindlustuslepingu kindustusmakse (mida uuendatakse aastase perioodi järel) ETFL liikmele kattega 10 000 €, mille kindlustusmakse määr on 2,50% garantiisummast, on miinimumtasust tulenevalt 500 € (ja mitte 250€).

Tähtajalise poliisi miinimumtasu on 100 €.

Näide: Reisikorraldajal on tähtajatu kindlustusleping suurusega 100 000 €, mille eest ta tasub kindlustusmakse 2,50% määras ehk 2500 €. Poliisi kehtivusajal selgub vajadus suurendada tagatist 10 000 € võrra juulis ja augustis. Tasumäära 2,50% alusel oleks täiendava poliisi tasu 42 €, ent antud juhul rakendub tähtajalise poliisi miinimumtasu 100 €.

Vector ei rakenda registreerumis-, lepingu- vms. tasusid täiendavalt lisaks kindlustusmaksele.

Vector ei nõua üldjuhul vastugarantiid või tagatist, kui seda võimaldab kindlustusvõtja finantsseis.