KINDLUSTUSTINGIMUSED

Insurance conditions, Travel Guarantee Insurance Estonia

TASUD

Kindlustusmakse suurus määratakse sõltuvalt ettevõtte finantsolukorrast ja vajaliku tagatise suurusest.

Järgnevas on toodud minimaalsed kindlustusmaksed nii tähtajalistele kui tähtajatutele kindlustuspoliisidele alates 01.01.2023. Miinimumtasud kehtivad juhul, kui arvutuslik makse jääb alla miinimumtasu.

Miinimumtasud tähtajatute lepingute puhul:

  • 800 € Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) liikmetele
  • 1 000 € mitte-liikmetele

Näide: Tähtajatu kindlustuslepingu kindustusmakse (mida uuendatakse aastase perioodi järel) ETFL liikmele kattega 10 000 €, mille kindlustusmakse määr on 5,0% garantiisummast, on miinimumtasust tulenevalt 800 € (ja mitte 500 €).

Tähtajalise poliisi miinimumtasu on 200 €.

Näide: Reisikorraldajal on tähtajatu kindlustusleping suurusega 100 000 €, mille eest ta tasub kindlustusmakse 5,0% määras ehk 5 000 €. Poliisi kehtivusajal selgub vajadus suurendada tagatist 10 000 € võrra juulis ja augustis. Tasumäära 5,0% alusel oleks täiendava poliisi tasu 83 €, cent antud juhul rakendub tähtajalise poliisi miinimumtasu 200 €.

Vector ei rakenda registreerumis-, lepingu- vms. tasusid täiendavalt lisaks kindlustusmaksele.

Vector ei nõua üldjuhul vastugarantiid või tagatist, kui seda võimaldab kindlustusvõtja finantsseis.