JURIIDILINE TEAVE

Vastavalt lepingule, mille pooled on Vector Nordic AB, reg.No 559006-0496, ja Gar-Bo Försäkring AB, vahendab Vector seotud kindlustusmaaklerina Gar-Bo maksegarantiide kindlustust. Vector Nordic AB on registreeritud Rootsi ettevõtteregistris (Bolagsverket) seotud kindlustusmaaklerina. Infot registriandmete kohta on võimalik saada: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall või www.bolagsverket.se.

Kindlustusvahendust reguleerib Rootsis Kindlustusvahenduse seadus (Lag om försäkringsförmedling 2005:405), kindlustusvahenduse määrus (Förordning om försäkringsförmedling 2005:411) ning Rootsi finantsinspektsiooni juhised ja üldine kindlustusvahenduse eeskiri (Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)).

Gar-Bo Försäkring AB vastutab kliendile, kindlustajale või kolmandale osapoolele, kellele laienevad kliendi õigused, tekkinud majandusliku kahju eest, mis tuleneb Vectori tahtlikust tegevusest või hooletusest enda kohustuste täitmisel, mida näeb ette Kindlustusvahenduse seadus pt.5 lg.4.

Vector saab hüvitist vahendustegevuse eest komisjonitasuna, mida maksab Gar-Bo ja mis on osa kindlustusmaksest. Kindlustusmaksed määratakse viisil, mida kirjeldatakse selle veebilehe jaotistes Garantiid/Tingimused

KAEBUSED

Kliendid on meie kõige kallim vara ning püüame tagada kõikide klientide rahulolu meie teenustega. Kui te siiski ei ole rahul sellega, kuidas oleme teie asja käsitlenud, siis on oluline, et võtaksite meiega ühendust niipea kui võimalik.

Kontaktid

Kaebuste käsitlemise eest vastutav isik :

Vector Nordic AB tegevjuht

Jaana Alenius
+46 8 448 45 91
jaana.alenius@vectornordic.com

VECTOR NORDIC AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Kui teie kaebus puudutab lihtsat eksimust või arusaamatust, parandame selle esimesel võimalusel. Kui meil ei ole võimalik vastata teie kaebusele 14 päeva jooksul kaebuse saamisest, siis teavitame teid ja saadame info kaebuse edasise käsitlemise kohta.

Vector Nordic on Gar-Bo Försäkring AB seotud kindlustusvahendaja. Seepärast võib osutuda vajalikuks teie kaebuse edastamine kindlusettevõttele edasiseks käsitlemiseks.

Kaebus peab olema esitatud kirjalikus vormis koos detailidega, millega täpsemalt te rahul ei ole. Kaebusele tuleb lisada seotud dokumendid ning teave, kellega ja millal olete sellega seoses ühendust võtnud.