Pärast mitmeid aastaid otsimist, et leida lihtsat võimalust, mis võimaldaks reisibüroodel ja reisikorraldajatel täita kohustuslikke garantiinõudeid reisialal tegutsemiseks, moodustas Rootsi reisiala liit (SRF) 2015. aastal ettevõtte Vector Nordic AB (Vector). Vector ei ole kindlustusselts, nagu nägi ette esialgne visioon. Tegu on seotud kindlustusmaakleriga, kes töötab koostöös kindlustusseltsiga Gar-Bo Försäkring AB. Alates 2017. a. saavad Rootsi reisibürood ja reisi-korraldajad osta Vectori kaudu Gar-Bo kindlustust, mis pakub reisiettevõtjatele garantiid Euroopa pakettreisidirektiivist tuleneva tagatiskohustuse täitmiseks, aga ka garantiisid IATA-le, SilverRail-ile jt. Võimalus selle teenuse kasutamiseks on täna ka reisibüroodel ja reisikorraldajatel Taanis, Eestis, Soomes, Islandil ja Norras. Nõutava tagatise olemasolu kontrollib Eestis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet ning teistes riikides vastavad järelevalveorganisatsioonid.

Vectori praegusteks omanikeks on SRF, Gar-Bo, reisiala liidud Soomes (SMAL) ja Eestis (ETFL), ca. 70 reisibürood ja reisikorraldajat Põhjamaadest ja Eestist. Vector ja Gar-Bo on sõlminud mitmeaastase koostöölepingu, mille kohaselt Vector tegutseb Gar-Bo garantiikindlustuse seotud maaklerina. Vectori tugevus reisigarantiide turul seisneb selles, et tema omanikeks on reisialal tegutsevad ettevõtjad ning liidud ja ta on sõlminud pikaajalise koostöölepingu Gar-Bo kindlustusseltsiga.

Juhatus

Juriidiline teave