TIETOJA VECTORISTA

Etsittyään vuosia yksinkertaista tapaa, jolla matkatoimistot ja matkanjärjestäjät saisivat laillisten matkatakuiden vaatimusta vastaavan vakuuden, Ruotsin Matkatoimistoalan Liitto (SRF) perusti vuonna 2015 Vector Nordic AB:n. Vector ei ole alkuperäisajatuksen mukainen vakuutusyhtiö, vaan on solminut yhteistyösopimuksen Gar-Bo Försäkring AB:n kanssa. Gar-Bo on vakuuttaja ja Vector on nk. sidoksissa oleva vakuutusedustaja. Ruotsalaiset matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ovat vuodesta 2017 lähtien voineet ottaa Vectorin kautta vakuutuksen Gar-Bossa, joka asettaa vaaditut matkatakuut Kamarikollegiolle ja naapurimaiden vastaaville laitoksille sekä lisäksi IATA:n ja Linkonin vaatimat takuut. Myös Norjan, Suomen, Tanskan, Islannin ja Viron matkatoimistoilla ja matkanjärjestäjillä on sama mahdollisuus.

Vectorin omistaa SRF, Gar-Bo, SMAL Suomessa ja ETFL Virossa yhdessä n. 70 pohjoismaalaisen ja virolaisen matkatoimiston kanssa. Vector ja Gar-Bo ovat solmineet monivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Vector toimii takuuvakuutusten sidoksissa olevana vakuutusedustajana. Vector on vahva toimija matkatakuumarkkinoilla pitkäjännitteisen Gar-Bon kanssa vakiintuneen yhteistyön kautta toimialan itse omistaessa yrityksen.

Hallitus

Oikedelliset tiedot