OIKEDELLISET TIEDOT

YLEISTÄ

Vector Nordic AB, organisaationumero 559006-0496, Gar-Bo Försäkring AB:n sidoksissa oleva vakuutusedustaja on solminut Gar-Bon laskuun takuuvakuutusten välitystä koskevan sopimuksen. Vector Nordic AB on Ruotsin yhtiöviraston rekisteröimä sidoksissa oleva vakuutusedustaja. Tietoja yritysrekisteröinnistä on saatavissa osoitteesta: Bolagsverket, 851 81, Sundsvall.

Vakuutusedustusta säätää vakuutusedustuksesta säädetty laki (2005:405). Lakia täydentää vakuutusedustuksesta säädetty asetus (2005:411) ja Finanssivalvonnan vakuutusedustusta koskevat lait ja yleiset neuvot (FFFS 2005:11). Finanssivalvonta valvoo toimintaa.

Gar-Bo Försäkring AB vastaa asiakkaalle, vakuutuksenantajalle tai muulle asiakkaalta oikeuden saaneelle sattuvasta puhtaasta varallisuusvahingosta sen johdosta, että sidoksissa oleva vakuutusedustaja, Vector Nordic AB, tahallisesti tai varomattomuudesta laiminlyö vakuutusedustuksesta säädetyn lain 5 luvun 4 § mukaiset velvollisuutensa.

Vector saa korvauksen edustustehtävästä Gar-Bon maksaman palkkion kautta, joka on osa vakuutusmaksua. Vakuutusmaksun suuruus päätetään tavalla, jota selvitetään otsikossa Takuut/Ehdot.

VALITUKSET

Asiakkaamme ovat tärkein voimavaramme, ja tavoitteenamme on asiakkaitten palvelutyytyväisyys. Jos asian hoitoon kaikesta huolimatta ollaan tyytymättömiä, on tärkeää ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhteystiedot

Vector Nordicin toimitusjohtaja vastaa valituksista:

Jaana Alenius
+46 8 448 45 91
jaana.alenius@vectornordic.com

VECTOR NORDIC AB
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Jos valitus voidaan katsoa yksinkertaiseksi virheellisyydeksi tai väärinymmärrykseksi, se korjataan mahdollisimman pian. Jos emme pysty vastaamaan asiaan 14 päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta, lähetämme asiaa ja sen jatkokäsittelyä koskevia kirjallisia tietoja.

Koska Vector on Gar-Bo Försäkring AB:hen sidoksissa oleva vakuutusedustaja, asia voidaan lähettää sinne jatkokäsittelyä varten.

Kirjallisen valituksen on sisällettävä tietoja seikoista, joihin ei olla tyytyväisiä sekä asiaan liittyvää relevanttia dokumentaatiota ja lisäksi tietoja siitä, kehen ollaan oltu yhteydessä ja milloin. Yksinkertaiset virheellisyydet ja puutteet korjataan pikimmiten.

Suoritettua toimeksiantoa koskeva kiista käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.