OM VECTOR

Efter många års letande efter ett enkelt sätt att förse resebyråer och researrangörer med säkerheter för kravet på att ställa lagstadgade resegarantier bildade Svenska Resebyråföreningen (SRF) Vector Nordic AB 2015. Vector är inte ett försäkringsbolag, som tanken var från början, utan har slutit ett samarbetsavtal med Gar-Bo Försäkring AB. Gar-Bo är försäkringsgivare och Vector s.k. anknuten försäkringsförmedlare. Sedan 2017 kan svenska resebyråer och researrangörer teckna försäkring via Vector hos Gar-Bo, som ställer de erforderliga resegarantierna till Kammarkollegiet och motsvarande inrättningar i grannländerna liksom garantier till IATA och SilverRail. Detsamma gäller resebyråer och researrangörer i Danmark, Estland, Finland och Norge.

Vector ägs för närvarande av SRF, Gar-Bo, SRF:s motsvarigheter i Finland, SMAL, och Estland, ETFL, och ett sjuttiotal resebyråer i Norden och Estland. Vector och Gar-Bo har tecknat ett flerårigt samarbets­avtal varigenom Vector agerar som anknuten försäk­rings­för­medlare för Gar-Bo:s garanti­försäkringar. Genom att företaget ägs av branschen själv och genom det långsiktiga samarbetet med Gar-Bo är Vector en stark aktör på resegarantimarknaden.

Styrelse

Legal information