OM VECTOR

Etter mange års arbeid for å finne en enkel måte å utstyre reisebyråer og reisearrangører med sikkerhetsstillelse for krav om å stille lovpliktige reisegarantier, dannet Svenska Resebyråföreningen (SRF) Vector Nordic AB 2015. Vector er ikke et forsikringsselskap, som tanken var i utgangspunktet, men har inngått en samarbeidsavtale med Gar-Bo Försäkring AB. Gar-Bo yter forsikring og Vector er såkalt tilknyttet forsikringsmekler. Fra 2017 har svenske reisebyråer kunnet tegne forsikring via Vector hos Gar-Bo, som stiller de nødvendige reisegarantiene til Kammarkollegiet og tilsvarende ordninger i nabolandene liksom garantier til IATA og SilverRail. Det samme gjelder reisebyråer og reisearrangører på Island, i Danmark, Estland, Finland og Norge.

Vector eies av SRF, Gar-Bo, SRFs søsterorganisasjoner i Finland, SMAL, og Estland, ETFL, og et syttitalls reisebyråer i Norden og Estland. Vector og Gar-Bo har tegnet en flerårig samarbeidsavtale der Vector agerer som tilknyttet forsikringsformidler for Gar-Bos garantiforsikringstjenester. Siden selskapet eies av bransjen selv og gjennom det langsiktige samarbeidet med Gar-Bo, er Vector en sterk aktør på reisegarantimarkedet.

Vectors svar på regjeringens Prop. 107 S (2020–2021) til Stortinget.

Styre

Juridisk informasjon