TALOUDELLISET TIEDOT

Vuoden 2015 aikana Vector haki kaikki tarvittavat luvat Ruotsin finanssivalvonnalta voidakseen harjoittaa tointaan vakuutusyhtiönä. Prosessista tehdyn tarkemman arvion myötä selvisi kuitenkin, että aika- ja resurssipula sekä tarvittavan oman pääoman hankkiminen voimassa olevien vaatimusten täyttämiseksi veisi suunniteltua pitemmän ajan.

Yhtiön kaksi ensimmäistä toimintavuotta (2015 ja 2016) käytettiin kokonaisuudessaan suunnitellun vakuutustoiminnan valmisteluihin. Yhtiöllä ei ollut lainkaan tuloja mainittuina vuosina. Vuonna 2017 välitystoiminnan lähtiessä käyntiin alkoi tuloja virrata sisään.

Yhtiö noudattaa Ruotsin kirjanpitolautakunnan kirjanpidosta annettua yleisperiaatetta, BFNAR 2012:1. BFNAR 2016:09:n mukainen vuosikertomus ja konsernitilinpäätös (K3) muutoksineen.

Vuosikertomukset voit ladata tästä:

Invitation to AGM 2023-05-09

Kallelse till årsstämma 2023-05-09

Fullmakt – Power of Attorney 2023

Annual Report 2022 translation in English

Vuosikertomus 2022 (ruotiksi)

Vuosikertomus 2021 (ruotsiksi)

Annual Report 2021 translation in English

Vuosikertomus 2020 (ruotsiksi)

Annual Report 2020 translation in English

Vuosikertomus 2019 (ruotsiksi)

Annual Report 2019 translation in English

Vuosikertomus 2018 (ruotsiksi)

Annual Report 2018 translation in English