TALOUDELLISET TIEDOT

Vuoden 2015 aikana Vector haki kaikki tarvittavat luvat Ruotsin finanssivalvonnalta voidakseen harjoittaa tointaan vakuutusyhtiönä. Prosessista tehdyn tarkemman arvion myötä selvisi kuitenkin, että aika- ja resurssipula sekä tarvittavan oman pääoman hankkiminen voimassa olevien vaatimusten täyttämiseksi veisi suunniteltua pitemmän ajan.

Yhtiön kaksi ensimmäistä toimintavuotta (2015 ja 2016) käytettiin kokonaisuudessaan suunnitellun vakuutustoiminnan valmisteluihin. Yhtiöllä ei ollut lainkaan tuloja mainittuina vuosina. Vuonna 2017 välitystoiminnan lähtiessä käyntiin alkoi tuloja virrata sisään.

Yhtiö noudattaa Ruotsin kirjanpitolautakunnan kirjanpidosta annettua yleisperiaatetta, BFNAR 2012:1. BFNAR 2016:09:n mukainen vuosikertomus ja konsernitilinpäätös (K3) muutoksineen.

Vuosikertomukset voit ladata tästä:

Invitation to Annual General Meeting 17 May 2019

Form for Power of Attorney

Vuosikertomus 2018 (ruotsiksi)

Annual Report 2018 translation ENGLISH

 Vuosikertomus 2017 (ruotsiksi)

Translation of Annual Report 2017

Vuosikertomus 2016 (ruotsiksi)

Vuosikertomus 2015 (ruotsiksi)