GARANTIER/SIKKERHETSSTILLELSE

Her kan du be om et tilbud og bestille sikkerhetstillelse for garantier (betalingsforpliktelser) som firmaet må stille. Dette kan gjelde reisegarantier, garantier til IATA, SilverRail mv.

  Opplysninger om foretaket
  Organisasjonsnummer (*)
  Bedriftens navn (*)
  Kontaktperson
  E-post (*)
  Legg ved en kopi av avgjørelsen fra Reisegarantifondet, IATA, SilverRail osv.
  Bilag

  * Obligatorisk Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.