FINANSIELL INFORMASJON

Vector innledet i 2015 arbeidet med å søke om nødvendige tillatelser hos det svenske Finanstilsynet for å drive virksomhet som forsikringsselskap. Etter nærmere vurdering av denne prosessen sto det imidlertid klart at tids- og ressursforbruk samt reisning av nødvendig egenkapital for å oppfylle gjeldende krav skulle medføre en lengre oppstartsperiode enn planlagt.

Selskapets første to forretningsår (2015 og 2016) ble i sin helhet benyttet til å forberede seg til den planlagte forsikringsvirksomheten. Selskapet hadde ingen inntekter i disse årene. Først i 2017, da formidlingsvirksomheten startet, har inntektene begynt å komme inn.

Selskapet tilpasser regnskapsprinsipper i henhold til den svenske Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsregnskap og konsernregnskap (K3) med endringer iht. BFNAR 2016:09.

Avlagte årsregnskap er kan ses her:

Kallelse till årsstämma Vector 2023-05-09

Fullmakt – Power of Attorney 2023

Annual Report 2022 translation in English

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Annual Report 2020 translation in English

Årsregnskab 2019

Annual Report 2019 translation in English

Årsregnskap 2018

Annual Report 2018 translation in English