FINANSIELL INFORMASJON

Vector innledet i 2015 arbeidet med å søke om nødvendige tillatelser hos det svenske Finanstilsynet for å drive virksomhet som forsikringsselskap. Etter nærmere vurdering av denne prosessen sto det imidlertid klart at tids- og ressursforbruk samt reisning av nødvendig egenkapital for å oppfylle gjeldende krav skulle medføre en lengre oppstartsperiode enn planlagt.

Selskapets første to forretningsår (2015 og 2016) ble i sin helhet benyttet til å forberede seg til den planlagte forsikringsvirksomheten. Selskapet hadde ingen inntekter i disse årene. Først i 2017, da formidlingsvirksomheten startet, har inntektene begynt å komme inn.

Selskapet tilpasser regnskapsprinsipper i henhold til den svenske Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsregnskap og konsernregnskap (K3) med endringer iht. BFNAR 2016:09.

Avlagte årsregnskap er kan ses her:

Invitation to AGM Vector 2022-03-25 ENG

Kallelse till årsstämma Vector 2022-03-25

Fullmakt-Power of Attorney 2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Annual Report 2020 translation in English

Årsregnskab 2019

Annual Report 2019 translation in English

Årsregnskap 2018

Annual Report 2018 translation in English