FORSIKRINGSVILKÅR

Forsikringsvilkår for reisegarantier

Insurance Conditions, Travel Guarantee Insurance (Norway)

PREMIER OG GEBYRER

Premiene er avhengig av hver bedrifts finansielle stilling og størrelsen på garantiene.

Følgende minimumpremier tas ut når premien for tidsubegrensede ikke når opp til disse beløpene:

  • NOK 4 000 for medlemmer av Virke, SRF osv.
  • NOK 5 000 for ikke-medlemmer

Eksempel: Kostnaden for en tidsubegrenset garanti (som gjelder på årsbasis) på NOK 100 000 der premien er fastsatt til 2,50 %, blir dermed ikke NOK 2 500 men NOK 4 000 for Virke-medlemmet.

For tidsbegrensede garantier som separat kommer til i løpet av et år debiteres en minimumspremie på NOK 500.

Eksempel: En reisearrangør har stillet en reisegaranti (tidsubegrenset garanti) på en million kroner og betaler for denne 2,50 %, dvs. NOK 25 000. I løpet av året får bedriften en avgjørelse fra Reisegrantifondet om å stille ytterligere NOK 100 000 i juli-august. Med en premiesats på 2,50 % blir premien NOK 419 Vector debiterer imidlertid minimumspremien på NOK 500.

Ingen etableringsgebyr eller andre gebyrer blir belastet.

Så vidt mulig, avhengig av selskapets finansielle stilling, kreves ingen sikkerhetsstillelse.