FORSIKRINGSVILKÅR

Insurance Conditions, Travel Guarantee Insurance Norway

PREMIER OG GEBYRER

Premiene er avhengig av hver bedrifts finansielle stilling og størrelsen på garantiene.

Følgende minimumpremier tas ut fra 2023-01-01 når premien for tidsubegrensede ikke når opp til disse beløpene:

  • NOK 8 000 for medlemmer av Virke, SRF osv.
  • NOK 10 000 for ikke-medlemmer

Eksempel: Kostnaden for en tidsubegrenset garanti (som gjelder på årsbasis) på NOK 100 000 der premien er fastsatt til 5,0 %, blir dermed ikke NOK 5 000 men NOK 8 000 for Virke-medlemmet.

For tidsbegrensede garantier som separat kommer til i løpet av et år debiteres en minimumspremie på NOK 2 000.

Eksempel: En reisearrangør har stillet en reisegaranti (tidsubegrenset garanti) på en million kroner og betaler for denne 5,0 %, dvs. NOK 50 000. I løpet av året får bedriften en avgjørelse fra Reisegrantifondet om å stille ytterligere NOK 100 000 i juli-august. Med en premiesats på 5,0 % blir premien NOK 833 Vector debiterer imidlertid minimumspremien på NOK 2 000.

Ingen etableringsgebyr eller andre gebyrer blir belastet.

Så vidt mulig, avhengig av selskapets finansielle stilling, kreves ingen sikkerhetsstillelse.