GARANTIER/SÄKERHETER

Här kan du begära offert och beställa säkerheter för de garantier (betalningsutfästelser) som ditt företag måste ställa. Det kan gälla resegarantier, garantier till IATA, SilverRail m.fl.

  Uppgifter om företaget

  Organisationsnummer (*)

  Företagets namn (*)

  Kontaktperson

  E-post (*)

  Bifoga kopia/or av beslut från Kammarkollegiet, KKV, Rejsegarantifonden, Reisegarantifondet, IATA, SilverRail etc.
  Bilagor

  * Obligatoriskt

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.